Södertörns surfklubb stöder TWCs surfplats och verksamhet

Södertörns surfklubb vill härmed uttala sitt stöd för den verksamhet med vindsurfing som Tyresö Windsurfing Club, TWC, bedriver vid Strand i Tyresö kommun. Skälet är att denna verksamhet nu hotas av ett förslag om att inte förlänga den strandskyddsdispens för förråd vid Strand som TWC länge åtnjutit.

Utan möjlighet att förvara utrustning på plats kommer inte TWC inte längre att kunna bedriva den verksamhet för barn, ungdom och vuxna, innefattande kurser och uthyrning av utrustning, som klubben bedrivit inom kommunen alltsedan sitt bildande 1982.

Södertörns surfklubb har därför inlämnat ett yttrande till Tyresö kommuns byggnadsnämnd inför dess beslut i januari/februari 2019 i vilket vi påtalar vikten av att ge TWC möjlighet att även framgent bedriva denna verksamhet. Yttrandet i sin helhet kan laddas ner här.