Årsmötet klart – oförändrad avgift

Årsmötet i Södertörns surfklubb hölls i onsdags (d 27/3) hos Skidsport med 15 deltagare. Det inleddes med att Mattias (Skidsport) berättade om trender inom sporten (läs: foil!).

2018 hade klubben 153 medlemmar (varav 36 från SWC, 25 från TWC). 28 nya Passerkort Fituna såldes, vilket gör att det nu sålts 198 st sedan 2012. Den nya vindstationen vid Fituna har fungerat problemfritt sedan den monterades i våras. Den ”Downwinder” Dalarö-Gålö som arrangerades i maj var lyckad (se bilder här) och kommer att upprepas i år, den 25 (reservdag 26) maj (Boka!). Skidsport, Surfspot och Primenta fortsätter att ge medlemmar 10 % rabatt (se villkor här). Klubbens ekonomi är god. Den nya styrelsen framgår här.

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr. Betalas till pg 561973-9 eller bg 650-0052. (Ange e-mail, tel och adress. För tidigare medlemmar räcker det med namn och medlemsnummer). Medlemmar i SWC och TWC kommer, om dessa klubbar så beslutar, att som hittills automatiskt bli medlemmar i Södertörns surfklubb.

Engångsavgiften för Passerkort Fituna bibehålls 150 kr.Passerkortet är giltigt bara om årsavgiften erläggs… vilket påpekas av kassören på förekommen anledning 😦 . Obs att medlemskap är ett villkor i klubbens överenskommelse med markägaren!

En kommentar

Kommentarsfunktionen är stängd.