Möte 30/1 om situationen på Ören

Södertörns surfklubb deltog d 30/1 i ett möte i Nynäshamns kommun om situationen på Ören. 3 personer från kommunen deltog (se bif anteckningar och underlag). Närvarande från vår klubb var Eva-Lena Engman och Lars Klasén. I övrigt var där representanter från Nynäshamns surfklubb (Johan Cargelius, Björn Sperling), Stockholm Kiteboard (Jonas Axelsson) och Nynäshamns ornitologer (Christer Johansson, Björn Lundberg). Och så förstås Jesper Blomberg! Slutligen en annan veteran, journalisten Niklas Sjögren.
Mötet hölls i väldigt positiv anda; även tjänstemännen önskar utöka antalet P-platser, förbättra tillgänglighet, få bort olagliga staket, väghinder etc. För oss som frekventerar Ören så var i princip allt som sades välkänt så det behöver jag inte relatera (se bif anteckningar och underlag).
En sak som sades muntligt av tjänstemännen (och i princip uppmuntrades till!) är att anmäla till Nynäshamns kommun sådant vi finner uppenbart olagligt, typ fastighetsägares ”annektering” av mark som är utanför tomter, olagliga stängsel, uppsättning av skyltar på eget bevåg etc! Det kan vem som helst göra. Ty då finns förutsättning att någon tjänsteman gör s k tillsyn, dvs åker ut och inspekterar (vilket kommunen inte har resurser till att göra generellt utan därför bara gör ”on demand” – dvs när nån hör av sig). Gör det skriftligt! Då tillställs det någon lämplig tjänsteman, t ex på bygglovsavdelningen, därtill diarieförs det.