Årsmötet klart – oförändrad årsavgift. Kodbyte vid Fituna – meddelas de som betalat/r

Årsmötet i Södertörns surfklubb hölls d 19/3 hos Surfbussen. Innan mötet berättade Jens Hjelte från Surfbussen om deras verksamhet. Den är främst inriktad på kite – men man har lite planer för vindsurfing. Man har rätt stor verksamhet med resor och kurser.


2019 hade klubben 138 medlemmar. 13 st nya Passerkort Fituna såldes, varför det nu sålts totalt 211 st. Vindstationen i Fituna har fungerat problemfritt. En ny likadan vindstation monterades på Ören i höstas. Läget är inte optimalt och värdena lite opålitliga. Downwinder-eventet Dalarö-Gålö genomfördes i maj med 15 seglare. Skidsport,Surfspot och Primenta fortsatte att ge medlemmarna 10 % rabatt. Surfbussen och Kiteboardcenter tillkom, med samma rabatt. (se villkor här). Klubbens ekonomi är god. Styrelsen omvaldes.

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr. Betalas till pg 561973-9 eller bg 650-0052. (Ange e-mail, tel och adress. För tidigare medlemmar räcker namn och medlemsnummer). Medlemmar i SWC och TWC *) är automatiskt medlemmar i Södertörns surfklubb. Passerkort Fituna kostar även i år 150 kr.

Kodbyte har skett vid Fituna. Passerkortet är giltigt bara när årsavgiften erlagts. Därför meddelas den nya koden bara till dem som betalar medlemsavgiften för 2020 och den får såklart inte spridas till andra. Obs att medlemskap är ett villkor i klubbens överenskommelse med markägaren!

*) Du som är/blir medlem i TWC: vv meddela även oss på sodertornsurf@gmail.com när du betalt den medlemsavgiften ifall du behöver Fitunakoden!