Södertörns surfklubb remissinstans i samråd om Ören – svar senast 21/3


Nynäshamns kommun har tagit fram ett förslag till nytt beslut inklusive bilagor för Örens naturreservat. Förslaget sänds nu ut på samråd under perioden 5 februari – 21 mars 2021.

Södertörns surfklubb är remissinstans och vi ska yttra oss senast 21/3. Hjälp till i vårt arbete med yttrandet genom att höra av dig med synpunkter – stort och smått! – till sodertornsurf@gmail.com! Gör det!!

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på webbplatsen: www.nynashamn.se/oren De finns också för nedladdning nedan:

Det går också bra att höra av sig med ett eget yttrande! Skicka då in det till sbn@nynashamn.se . Frågor besvaras av kommunekolog Hanna Lilja, 08-520 682 36, hanna.lilja@nynashamn.se