Årsmötet 2021 klart – oförändrade avgifter för medlemskap och Fituna

Årsmötet för 2021 i Södertörns surfklubb hölls digitalt (Teams) den 23/3. Bland det som rapporterades var att klubben 2020 hade 191 medlemmar, vilket är rekord. Även antalet nya Passerkort Fituna slog rekord: 41 st – vilket innebär att det nu är totalt 252 personer som har det!

Vindstationen i Fituna har fungerat problemfritt. Den likadana vindstation som monterades på Ören 2019 har dock fortfarande problem med korrektheten även om den flyttades under året. Nya vindstationer ska utredas för Dalarö, Gålö och Närlunda. Skidsport, Surfspot, Surfbussen, Kiteboardcenter och Primenta fortsatte att ge medlemmarna 10 % rabatt. Klubbens ekonomi är god. Styrelsen omvaldes, dock med tillskott i form av Johan Wibom och Florent Pelissier.

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr. Betalas till pg 561973-9 eller bg 650-0052. (Ange e-mail, tel och adress. För tidigare medlemmar räcker namn och medlemsnummer). Medlemmar i SWC och TWC *) är automatiskt medlemmar i Södertörns surfklubb. Passerkort Fituna kostar 150 kr och gäller alla år som medlemsavgiften erlagts.

*) Du som är/blir medlem i TWC: vv meddela även oss på sodertornsurf@gmail.com när du betalt den medlemsavgiften ifall du behöver Fitunakoden!

Jack höll i ordförandeklubbann