Skanssundet – ibland bättre än Fituna

Den 1-3 oktober så var det fina vindar från syd – men den 2-3 något för mycket på SO för Fituna (pga att det läar där då). Då blev Skanssundet räddningen, och de som tog sig dit fick några riktigt bra dagar. Här länkar till några små filmer därifrån, tagna av Anders Bergström och upplagda i FB-gruppen Fitunasurfers.