Årsmötet 23/3 hölls hos Surfspot

Årsmötet för 2022 i Södertörns surfklubb hölls hos Surfspot den 23/3. Det föregicks av att Mattias Gunnarsson, Surfspot, berättade om trender i branschen.

Bland det som rapporterades var att klubben 2021 hade 173 medlemmar, varav SWC 31 och TWC 20. Under 2021 såldes 18 st Passerkort Fituna. Totalt har det därmed utfärdats 280 passerkort sedan starten 2012. Klubbens ekonomi är mycket god. Styrelsen omvaldes. Samma företag som tidigare erbjuder medlemsförmåner i form av rabatter mm om 10-15 %. Se villkor mm på https://sodertornsurf.wordpress.com/medlemsformaner/

Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr. Betalas till pg 561973-9. (Ange e-mail, tel och adress. För tidigare medlemmar räcker namn och medlemsnummer). Medlemmar i SWC  och TWC är automatiskt medlemmar i Södertörns surfklubb *). Passerkort Fituna kostar 150 kr (engångsavgift) och gäller alla därefter år som medlemsavgiften erläggs.

Kodbyte vid Fituna sker i början av maj och koden mailas ca en vecka i förväg till dem som då betalat medlemsavgiften. Efter det mailas koden efter betalning.

*) Enligt prel. förhandsbesked från klubbarna. Du som blir medlem i TWC 2022 –  vv meddela detta till sodertornsurf@gmail.com om du behöver Passerkort Fituna!

Info om årsmötet har mailats till dem som var medlemmar 31/12 2021.

Innan själva mötet berättade Mattias Gunnarsson, Surfspot, om trender i branschen.