Årsmöte för 2023 den 27/3 kl 19 hos Skidsport i Bromma

Härmed kallas medlemmarna i Södertörns surfklubb till årsmötet för 2023

Tid: Måndag den 27/3 2023 kl 19.00

Plats: Skidsport, Drottningholmsvägen 324, Bromma

Klubben bjuder på fika. Anmälan behövs inte. Men meddela gärna till sodertornsurf@gmail.com el. per tel/SMS till Lars före den 26/3 att du kommer (för fikabrödets skull).

Info: Jack 070-3423222 jack@jgo.se, Lars 073-5638001 sodertornsurf@gmail.com

Innan årsmötet berättar Skidsport om läget i branschen och planer för säsongen.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerare
6. Verksamhetsberättelse 2022
7. Ekonomisk redogörelse 2022
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget för år 2023
11. Val av styrelse för år 2023
12. Val av sektioner/kommittéer
13. Val av revisor

14. Utse föreningens firmatecknare
15. Medlems- och Fitunaavgifter 2023
16. Inkomna motioner

17. Övriga frågor (Samarbetet med SWC/TWC, Fituna, Torö/Ören, Vindmätarna, Medlemsförmåner, ev. aktiviteter typ Downwinder, ev. annat)

Styrelsen 2022 var:

Jack Olsson (ordf.)

Tomas Bodin (vice ordf.)

Lars Klasén (kassör, ansv. Fituna)

Peter Renström (ledamot)

Annette Felleson (ledamot)

Johan Wibom (ledamot)

Florent Pelissier (ledamot)

Mattias Ericsson (suppl.)

Mattias Gunnarsson (suppl.)

—————

Kallelsen går till 184 betalande medlemmar 2022 i Södertörns surfklubb, Södertälje Windsurfing Club och Tyresö Windsurfing Club.

Annons