Årsmötet klart – dags betala medlemsavgift för 2023

Årsmötet för 2023 i Södertörns surfklubb hölls hos Skidsport i Bromma den 27/3. Bland det som rapporterades var att klubben 2022 hade 184 medlemmar, varav SWC 22 och TWC 28. Under 2022 såldes 14 st Passerkort Fituna. Totalt har det därmed utfärdats 266 passerkort sedan starten 2012. Klubbens ekonomi är mycket god. Styrelsen fick några nya namn: Henryk Åkesson och Staffan Elfving. Lars Klasén avgår som kassör och Fituna-ansvarig. Ny kassör är Florent Pellissier, ny webbmaster Mattias Ericsson och ny Fituna-ansvarig Henryk Åkesson . Samma företag som tidigare erbjuder medlemsförmåner i form av rabatter mm om 10-15 %. Se villkor mm på https://sodertornsurf.wordpress.com/medlemsformaner/

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr. Betalas till pg 561973-9. (Ange e-mail, tel och adress. För tidigare medlemmar räcker namn och medlemsnummer). Medlemmar i SWC  och TWC är automatiskt medlemmar i Södertörns surfklubb *). Passerkort Fituna kostar 150 kr (engångsavgift) och gäller alla därefter år som medlemsavgiften erläggs.

*) Enligt prel. förhandsbesked från klubbarna. Du som blir medlem i TWC 2023 –  vv meddela detta till sodertornsurf@gmail.com om du behöver Passerkort Fituna!

Annons