Medlemskap

Du blir medlem i Södertörns surfklubb genom att betala in 2020 års medlemsavgift 100 kronor *) på plusgiro/bankgiro med ditt namn, e-mailtelefonnummer och adress. Om uppgifterna inte får plats så maila dem till sodertornsurf@gmail.com). Är du medlem sedan tidigare räcker det med namn och medlemsnummer.

Plusgiro: 56 19 73-9 eller Bankgiro: 650-0052

*) Preliminär avgift eftersom årsavgiften för 2020 bestäms först på årsmötet i mars. Men om du vill bli medlem/betala innan dess så är det ok. Men med tanke på klubbens goda ekonomi kan du/vi räkna med att det, precis som tidigare år, blir just 100 kr.

Observera att från och med 2012 blir medlemmarna i Södertälje Windsurfing Club (SWC) och Tyresö Windsurfing Club (TWC) automatiskt medlemmar även i Södertörns surfklubb – och behöver alltså inte erlägga 100 kr. (Förutsatt att överenskommelsen med dessa klubbar fortsätter som hittills, vilket beslutas på resp. årsmöte(n) i vår).

Access till Fituna

Vill du också få tillgång till spoten vid Fituna betalar du in ytterligare 150 kr, som utgör en engångsavgift som ”del” i klubbens vägbom på vägen dit. Maila samtidigt sodertornsurf@gmail.com att du betalat! Efter ett par dagar får du då med mail information om hur det fungerar att komma dit samt med posten ett s k ”Fituna Passerkort” som du ska ha i vindrutan när du är där för att visa att du verkligen betalat och är behörig.

Obs: Villkoret för tillgång till Fituna är också att du betalar årets medlemsavgift det år du nyttjar spoten!