Sjöbrisen vid Fituna

För det första: sjöbrisen är ett helt lokalt väderfenomen. Och det jag skriver här avser Fituna, Himmerfjärden och i viss mån Södertäljeleden i stort. Det fina med sjöbrisen är att den kan ge vindsurf när det ”egentligen” inte är vindsurfväder! Och Fituna är ett ställe där chansen till detta är stor när förutsättningarna är de rätta. Faktiskt bäst i hela Stockholmsområdet!

Förutsättning: ”vackert väder” (i princip klar morgon och inga fronter på gång). Obs att högtryck i sig inte är nödvändigt. Det kan bli bra sjöbris trots lågtryck (förutsatt ”vackert väder”)!

Att hålla koll på vinden vid Landsort är en metod för att med någorlunda säkerhet förutspå sjöbris inne på Himmerfjärden och Fituna. Om vinden på förmiddagen vid Landsort är svag med riktning S-V-N men vid 11-tiden ökat till ca 4 m/s och då fått riktning S-SSV så kan man vara ganska säker på att sjöbrisen börjat dra igång. Sedan kan den under de närmaste timmarna öka gradvis till 5-6, kanske 7 m/s (vid Landsort alltså). Längre in i skärgården, t ex vid Fituna, ökar den också gradvis och kan då bli än kraftigare. Vid Fituna kan styrkan ibland vara tillräcklig för vindsurf redan vid 12.30, men vanligen framåt 13.30 eller något senare.

Förutsatt ovanstående så ger S-SV grundvind god chans till stark sjöbris. Då kan det bli riktigt, riktigt bra! Men om grundvinden på SV är alltför stark (typ > 9 m/s?) så drar sjöbrisen aldrig igång (och då är den inte heller 4 m/s ute vid Landsort kl 11!). Men är det så stark S-SV grundvind så går det ju att vindsurfa vid Fituna ändå!

Är det sydlig grundvind kan sjöbrisen öka gradvis i hela området norrut ända in till Södertälje – och med tur blir den tillräcklig stark även där för vindsurf framemot eftermiddagen.

Är det nordlig grundvind kan det ta ett tag innan sjöbrisfronten ”arbetat sig in” till Fituna (kl 14? 15?), men då kan den å andra sidan bli riktigt bra (fast bara någon timme eller två). Vi har ju alla varit med om att när då sjöbrisen slutligen kommer söderifrån så syns det mycket tydligt på vattnet i form av ett ”svart band” som möter den då rådande nordvinden. Ju starkare nordlig grundvind desto tydligare ”band”, och likaledes ofta starkare sjöbris (förutsatt att den inte kommer alltför sent). Men denna nordliga grundvind får inte vara alltför stark. Det är lite svårt att säga var gränsen går, men jag skulle vilja säga typ 6 m/s. Men upp till dess tycks sjöbrisen bara bli starkare med ökad grundvind. Den kommer dock senare.

Om sjöbrisen inte blivit tillräckligt stark för vindsurf ca kl 15-15.30 så blir den inte heller det senare (men det kan förstås bli segling ändå, om det finns grundvind!). Generellt minskar vindstyrkan gradvis efter kl 16 och senast framåt kl 18 brukar det vara dags att lägga av. Om inte stark grundvind tagit över förstås …

Vid grundvind på V över ca > 5 m/s blir det ingen sjöbris vid Fituna.

En sak tycks säker: det som ”dödar sjöbrisen” (dvs gör att sjöbris inte uppstår) är grundvind omkring O (om den inte är mycket, mycket svag). Jag har aldrig varit med om att sjöbrisen har dragit igång vid NO-O-OSO grundvind, hur schyssta förhållandena i övrigt än har varit.

Chans till kraftig sjöbris är störst på senvåren och försommaren. Men väldigt tidigt på säsongen (ungefär vid björklövsprickningen) blir det bara sjöbris längre inåt land, t ex inne i Stockholm och Södertälje, där marken blir mer uppvärmd än vid Fituna och andra ställen längre ut mot skärgården. (Vem har inte upplevt att det blåser som f-n i stan och så kommer man till Fituna – nada vind! ).

Sjöbris kan det bli ända fram till i september, men tillräcklig styrka för vindsurfing blir det knappast efter midsommar.

Betr Södertäljeleden i övrigt norrut (Skanssundet och norrut) så stämmer en del av ovanstående, dock med tidsförskjutningar och vindstyrkeskillnader. Den kommer nästan alltid senare där, i synnerhet vid nordlig grundvind. ”Sjöbrisfronten” rör sig då med ca 3 m/s. Den når då Farstanäs, en mil norrut, en dryg timme senare. bland kan den nå Södertälje så sent som efter kl 19, efter att 3-4 timmar tidigare ha nått Fituna (där den då blivit för svag för vindsurfing). Betr styrka är sjöbrisen sällan helt OK för vindsurfing vid Farstanäs (SWC, www.telgesurf.se) eftersom den fjärden (Järnafjärden) vidgar sig åt norr (så att vinden gradvis ”tunnas ut”). Ännu mer norrut, inne på Hallsfjärden, nära Södertälje, kan den däremot bli riktigt bra (i alla fall på vårarna) – ty där är stränderna parallella.

Nedtecknat av Lars KlasénA