Styrelsen & kontakt

Södertorns surfklubbs styrelse, vald vid årsmötet den 19/3 2020:

Jack Olsson (ordf.)

Tobias Bodin (vice ordf., ansv. Issektionen)

Lars Klasén (kassör, ansv. Fitunasektionen)

Peter Renström (ledamot)

Annette Felleson (ledamot)

Mattias Ericsson (suppl.)

Mattias Gunnarsson (suppl.

Kontakt: sodertornsurf@gmail.com, 073-5638001 (Lars Klasén)

Klubbens organisationsnummer: 802452-9847