Torös vänner

När Södertörns surfklubb bildades 2010 beslutade Torös vänner – en intresseorganisation för friluftslivet på Torö som bildats ett par år tidigare – att gå in i surfklubben som en intressegrupp då målen (och stadgarna) för surfklubben i princip är desamma men för ett större område. Vi arbetar vidare med frågor som dyker upp runt Torös naturreservat och fortsätter att bevaka frågor i ämnet, dock under ett nytt namn – Södertörns surfklubb.

Torös vänners hemsida kommer snart hit

Ambitionen är att informationen på Torös vänners dåvarande webbplats så småningom ska läggas in på Södertörns surfklubbs webbplats.