Yttrande förslag Örens naturreservat

Södertörns surfklubb har den 17/3 2021 avgett ett yttrande till Nynäshamns kommun avseende förslag till nytt beslut för Örens naturreservat. Det finns att läsa här.