Fituna vind

Södertörns surfklubb har en vindmätare på plats vid klubbens surfplats Fituna. Den  nås via ”Fituna vind . Mätaren är från Holfuy och ingår i deras internationella nätverk som en av hundratals mätare i massa länder, varav 34 (!) i Sverige.

Man har stor nytta av mätaren speciellt i sjöbristider eftersom man kan se när sjöbrisen är på G och har “anlänt” (typiska tecken är vindvrid mot syd och markant sänkning av lufttemp).

Svenne och Jack (på fotot nedan) har monterat mätaren och ser till att den fungerar. 

https://holfuy.com/en/data/577

I november 2020 var det dags för Jack att äntra trädet igen, denna gång för SIM-kortsbyte pga byte av abonnemang. Tänk att mätaren nu snurrat i två år utan mankemang!!